Intrinsic Books

Intrinsic Books

Digital Books for teachers & learners

Intrinsic Books

Digital Books for teachers & learners

Stacks Image 18083
Stacks Image 10587
How to help your child learn English (Polish version)

Przystępując do lektury tej książki myślą Państwo zapewne o jakimś konkretnym dziecku - może o swoim własnym, może o wnuku, siostrzenicy, bratanku lub innych krewnych. Ja także pisząc myślałam o dzieciach. Miałam przed oczami twarze moich własnych dzieci, które w najwcześniejszych latach wzrastały jako dwujęzyczne, jak również wiele radosnych, zamyślonych bądź rozbawionych twarzyczek dziecim w wieku przedszkolnym bądź wczesnoszkolnym, które spotykałam w różnych krajach przez ostatnich dziesięć lat.


Intrinsic Books digital edition:
£7.99 ($9.85)