Intrinsic Books

Intrinsic Books

Digital Books for teachers & learners

Intrinsic Books

Digital Books for teachers & learners

Stacks Image 18114
Stacks Image 10587
How to help your class learn English (Polish version)

Bez względu na to, czy jesteś doświadczonym, czy świeżo upieczonym nauczycielem angielskiego jako języka obcego, im więcej będziesz wiedział o sposobach, jakimi dzieci uczą się języka, tym lepiej będziesz potrafi ł im w tym pomóc. Teraz jest właśnie odpowiedni moment, by zweryfi kować swoje spojrzenie na metody nauczania języka angielskiego jako języka obcego (Teaching English as a Foreign Language – w skrócie TEFL), ponieważ przybyły nam nowe źródła informacji.


Intrinsic Books digital edition:
£15.99 ($19.75)